تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن

تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن
آن, اجتماعي, با, بدن, پذيرش, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, دانلود تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, رابطه, مديريت, مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏چكيده‏مقاله‏ ‏پژوهشي‏ ‏حاضر‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏بررسي‏ ‏نوع‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن،‏ ‏رابطه‏ ‏معنادار‏ ‏ميان‏ ‏اين‏ ‏دو‏ ‏متغير‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏کمک‏ ‏روش‏ ‏پيمايشي‏ ‏مورد‏ ‏بررسي‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏حجم‏ ‏نمونه‏ ‏تحقيق‏400 ‏نفر‏ ‏از‏ ‏زنان‏ 18 ‏تا‏ 40 ‏ساله‏ ‏ساکن‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏هشت‌گانه‏ ‏شهر‏ ‏شيراز‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏نمونه‌گيري‏ ‏خوشه‌اي‏ ‏چند‏ ‏مرحله‌اي‏ ‏و‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده‏ ‏انتخاب‏ ‏شدند‏. ‏چهارچوب‏ ‏نظري‏ ‏تحقيق‏ ‏براساس‏ ‏عقايد‏ «‏اروينگ‏ ‏گــافــمن‏»‏،‏ «‏بــورديو‏»‏،‏ «‏گيدنز‏»‏ ‏و‏ «‏نظريه‏ ‏مبادله‏»‏ ‏شکل‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏نتايج‏ ‏تحقيق‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آماره‏-‏هاي‏ ‏توصيفي‏ ‏و‏ ‏استنباطي‏ ‏نشان‏ ‏مي‏¬‏دهد‏ ‏که‏ ‏ميانگين‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏برابر‏ ‏با‏ 8/62 ‏درصد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حاکي‏ ‏از‏ ‏ميزان‏ ‏بالاي‏ ‏توجه‏ ‏زنان‏ ‏به‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏وجوه‏ ‏آن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏آرايشي،‏ ‏مراقبت‏ ‏و‏… ‏است‏. ‏همچنين‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏مصرف‏ ‏رسانه‌اي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏پايگاه‏ ‏اقتصادي‏- ‏اجتماعي‏ ‏با‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏رابطه‏ ‏مستقيم‏ ‏و‏ ‏معنادار‏ ‏و‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏دينداري‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏رابطه‏ ‏معکوس‏ ‏و‏ ‏معنادار‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏کليد‏ ‏واژه‏ ‏مديريت‏ ‏بدن،‏ ‏زنان‏ ‏شيراز،‏ ‏جامعه‏ ‏مصرفي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏1) ‏مقدمه‏در‏ ‏سال‌هاي‏ ‏اخير‏ ‏بدن‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏يک‏ ‏موضوع‏ ‏مهم‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏جامعه‌شناسان‏ ‏معاصر‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏اهميت‏ ‏بدن‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏تحقيقات‏ ‏تجربي،‏ ‏بلكه‏ ‏در‏ ‏تئوري‌پردازي‌هاي‏ ‏جامعه‏¬‏شناختي‏ ‏آشكار‏ ‏شده‏ ‏است‏ (Howson & Inglis,2001: p1297‏) ‏در‏ ‏ميان‏ ‏جامعه‌شناسان‏ ‏پيشين،‏ ‏تنها‏ «‏زيمل‏»‏[1] ‏و‏ «‏وبلن‏»‏[2] ‏و‏ ‏بعدها‏ «‏مارسل‏ ‏موس‏»‏[3] ‏و‏ «‏ميد‏»‏[4] ‏به‏ ‏ميزان‏ ‏زيادي‏ ‏علاقه‌مند‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏اين‏ ‏موضوع‏ ‏بودند‏. ‏اين‏ ‏دغدغة‏ ‏خاطر‏, ‏امروزه‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ «‏جامعه‌شناسي‏ ‏بدن‏»‏ ‏قابل‏ ‏پيگيري‏ ‏است‏ (Synnot,1990: pp 66-67‏). ‏زيبايي‏ ‏و‏ ‏صورت‏ ‏تا‏ ‏آن‌جا‏ ‏كه‏ ‏تجربه‏ ‏و‏ ‏تحقيقات‏ ‏علمي‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏نماد‏ ‏و‏ ‏نشانه‏ ‏قدرتمندي‏ «‏خود‏»‏ ‏هستند‏ (Ibid: p 61‏). «‏برايان‏ ‏ترنر‏»‏[5] ‏بر‏ ‏اين‏ ‏باور‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏نظام‌هاي‏ ‏اجتماعي‏ ‏مدرن‏ ‏زمينه‏ ‏اصلي‏ ‏فعاليت‏ ‏فرهنگي‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏گرديده‏ ‏است‏. ‏صنعت‏ ‏زيبايي،‏ ‏ضمن‏ ‏ارائه‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏مهارت‌هاي‏ ‏ويژه‏ ‏به‏ ‏كارفرمايان‏ ‏و‏ ‏اشخاص‏ ‏به‏ ‏اهـــميت‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏آن‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏اشكال‏ ‏اجتماعي‏ ‏هويت‏ ‏بدني‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏اجتماعي‏ ‏پذيرفته‏ ‏شده‏ ‏هستند،‏ ‏دامن‏ ‏مي‌زند‏ (Wellington,2001: p 933‏).‏وضع‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏مصرفي‏ ‏متضمن‏ ‏نوعي‏ ‏علاقه‏ ‏تجاري،‏ ‏نمايشي‏ ‏و‏ ‏آرايشي‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏جامعه،‏ ‏وضع‏ ‏بدن‏ ‏بايد‏ ‏متناسب،‏ ‏لاغر‏ ‏وجوان‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏ما،‏ ‏فراگيرشدن‏ ‏پديده‏ ‏آرايش‏ ‏دختران‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏زيست‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏لباس‌هايي‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏آن‌ها‏ ‏سه‏ ‏خصوصيت‏ ‏چسبان،‏ ‏كوتاه‏ ‏و‏ ‏بدن‏ ‏نما‏ ‏بودن‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏قابل‏ ‏مشاهده‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏آموزه‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏بافت‏ ‏اجتماعي،‏ ‏هنجاري،‏ ‏عرفي‏ ‏و‏ ‏قانوني‏ ‏جامعه‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏نوع‏ ‏كامجويي‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏يكديگر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏تشکيل‏ ‏خانواده‏ ‏تعريف‏ ‏مي‏¬‏کند‏ ‏در‏ ‏تعارض‏ ‏آشکار‏ ‏است‏.‏2) ‏اهداف‏ ‏تحقيق‏هدف‏ ‏كلي‏ ‏تحقيق،‏ ‏بررسي‏ ‏نوع‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏زنان‏ ‏مي‌باشد‏. ‏اهداف‏ ‏فرعي‏ ‏اين‏ ‏پژوهش‏ ‏شامل‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏هفت‏ ‏متغيرِ‏ ‏اصليِ‏ ‏دينداري،‏ ‏سرمايه‏ ‏فرهنگي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن،‏ ‏مصرف‏ ‏رسانه‌اي،‏ ‏پايگاه‏ ‏اقتصادي‏ ‏ـ‏ ‏اجتماعي،‏ ‏سن‏ ‏و‏ ‏تحصيلات‏ ‏با‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏متغير‏ ‏وابسته‏ ‏است‏.‏3) ‏اهميت‏ ‏و‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏ضرورت‏ ‏پرداختن‏ ‏به‏ ‏موضوع‏ ‏مقاله‏ ‏سه‏ ‏نکته‏ ‏قابل‏ ‏طرح‏ ‏است‏: ‏1- ‏جمعيت‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏دختران‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏ضرورت‏ ‏مشاركت‏ ‏اجتماعي‏ ‏آنان‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏سطوح‏ ‏اجتماعي؛‏
 

 • تحقیق در مورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  تحقیق در مورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی اختصاصی, تحقیق, تحقیق در مورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی, حساب, حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی, دانلود تحقیق در مورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی, درآمد, مستقل, مورد, وجوه رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد امام علي از نگاه ديگران

  تحقیق در مورد امام علي از نگاه ديگران از, امام, امام علي از نگاه ديگران, تحقیق, تحقیق در مورد امام علي از نگاه ديگران, دانلود تحقیق در مورد امام علي از نگاه ديگران, ديگران, علي, مورد, نگاه رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد معرفي فن آوري Grid

  پاورپوینت در مورد معرفي فن آوري Grid Grid, آوري, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معرفي فن آوري Grid, دانلود پاورپوینت در مورد معرفي فن آوري Grid, فن, معرفي, معرفي فن آوري Grid, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد معرفي…

 • تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 107 ص

  تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 107 ص 107, استراتژيك, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 107 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت استراتژيك 107 ص, ص, مديريت, مديريت استراتژيك 107 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت…

 • پاورپوینت در مورد پرینه

  پاورپوینت در مورد پرینه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پرینه, پرینه, دانلود پاورپوینت در مورد پرینه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پرینه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد انقلاب تكنولوژي

  تحقیق در مورد انقلاب تكنولوژي انقلاب, انقلاب تكنولوژي, تحقیق, تحقیق در مورد انقلاب تكنولوژي, تكنولوژي, دانلود تحقیق در مورد انقلاب تكنولوژي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انقلاب تكنولوژي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تدوین پایان نامه

  پاورپوینت در مورد تدوین پایان نامه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تدوین پایان نامه, پایان, تدوین, تدوین پایان نامه, دانلود پاورپوینت در مورد تدوین پایان نامه, مورد, نامه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تدوین پایان نامه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بيماري هاي كياهي

  تحقیق در مورد بيماري هاي كياهي بيماري, بيماري هاي كياهي, تحقیق, تحقیق در مورد بيماري هاي كياهي, دانلود تحقیق در مورد بيماري هاي كياهي, كياهي, مورد, هاي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بيماري هاي كياهي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مولانا جلال الدين محمد بلخي

  تحقیق در مورد مولانا جلال الدين محمد بلخي الدين, بلخي, تحقیق, تحقیق در مورد مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي), جلال, دانلود تحقیق در مورد مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي), محمد, مورد, مولانا, مولانا جلال الدين محمد بلخي رفتن…

 • پاورپوینت در مورد حقایقی درباره سیگار و قلیان

  پاورپوینت در مورد حقایقی درباره سیگار و قلیان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حقایقی درباره سیگار و قلیان, حقایقی, حقایقی درباره سیگار و قلیان, دانلود پاورپوینت در مورد حقایقی درباره سیگار و قلیان, درباره, سیگار, قلیان, مورد, و رفتن به سایت…