مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی
ارتباطی, الگوهای, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏الگوهای ارتباطی‏ﺑﺮ‏ ‏ﭘﺎﻳﻪ‏ ‏ﻧﻈﺮ‏ ا‏ﻏﻠﺐ‏ ا‏ﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ‏ان‏ و ‏صاحب‌نظران‏ ‏ﻋﺮﺻﺔ‏ ‏ازدواج، ‏ا‏ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻋﻨﻮ‏ان‏ ر‏ﺳﻤﻲ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ در ا‏ﻏﻠﺐ‏ ‏ﺟﻮ‏ا‏ﻣﻊ (ﻣﺪ‏ا‏ﺗﻴﻞ‏ Madathil‏ و ‏ﺑﻨﺸﻒ‏ Benshoff‏، ‏2008‏) ﻣﺴﺘﻠﺰ‏م‏ ‏ﺑﺮﻗﺮ‏اري‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ‏ﻣﺆﺛﺮ‏ و ‏ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ‏ا‏ﺳﺖ‏ (‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2007‏)‏. در ‏ﺣﻤﺎﻳﺖ‏ از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻮﺿﻮ‏ع‏ ﺑﺴﻴﺎ‏ري‏ از ‏ﭘﮋ‏و‏ﻫﺶﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏داده‏ ‏ا‏ﻧﺪ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏ ‏ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‏ ‏ﻛﻨﻨﺪ‏ة‏ ‏ﻗﻮ‏يِ‏ ‏ﻛﻴﻔﻴﺖ‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ (‏ﻟﺪﺑﺘﺮ‏ Ledbetter‏، ‏2009‏)‏ و در ‏ﻣﻘﺎﺑﻞ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ﺳﺮﭼﺸمه عمده‌ی ﻧﺎ‏ر‏ﺿﺎﻳﺘﻲ‏ ا‏ﺳﺖ (ﮔﻼﺳﺮ‏ Glasser‏، ‏1385‏). بر همین پایه می‌توان گفت مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج‌های شکست خورده است (ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ‏ Yalcin‏ و ‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2009‏). ‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏، ‏ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ﻣﺴﺎﺋﻞِ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ ز‏ﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻣﺸﺘﺮ‏ك‏، ‏ﺣﻞ‏ ‏ﻧﺸﺪ‏ه‏ ‏ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‏ و‏ ﻣﻨﺒﻊ‏ ‏ﺗﻌﺎ‏رض‏ ‏ﺗﻜﺮ‏اري‏ ‏در‏ ‏ﺑﻴﻦ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺷﻮﻧﺪ‏ (زا‏ﻧﮓ‏ Zhang‏، ‏2007‏). ‏در‏ ‏ﺣﻮ‏زه‏ روان‏ﺷﻨﺎﺳﻲ‏ و ‏ﻣﺸﺎ‏وره‏ ازدواج ‏ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ‏ﻛﻪ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺑﻬﺒﻮ‏د‏ روا‏ﺑﻂ‏ و ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ‏ارتباط‌شان‏ ‏ﻧﻴﺎ‏ز‏ﻣﻨﺪ‏ ‏ﻛﻤﻚ‏ ‏ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‏ن‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ (‏ﺑﻮﻟﺘﻮ‏ن‏ Bolton‏، ‏1386‏). ‏از ‏ﺳﻮ‏ي‏ د‏ﻳﮕﺮ ‏ارتباط زناشویی گسترده‌ترین مورد در برنامه‌های مداخله‌ای است که تا به حال اجرا شده است (ﺑﻼﻧﭽﺎ‏رد‏ Blanchard‏، ‏2008‏). ‏ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻋﺒﺎ‏ر‏ﺗﺴﺖ‏ از ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻳﻨﺪ‏ي‏ ‏ﻛﻪ‏ در ‏ﻃﻲ‏ آن زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻔﺘﺎ‏ر‏ و ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻮ‏ش‏ دادن، ‏ﻣﻜﺚ‏، ‏ﺣﺎﻟﺖ‏ ‏ﭼﻬﺮ‏ه‏ و ژ‏ﺳﺖ‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﺒﺎ‏دل‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ا‏ﻓﻜﺎ‏ر‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).
 

 • تحقیق در مورد حکومت سفاح و منصور عباسی 25 ص

  تحقیق در مورد حکومت سفاح و منصور عباسی 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد حکومت سفاح و منصور عباسی 25 ص, حکومت, حکومت سفاح و منصور عباسی 25 ص, دانلود تحقیق در مورد حکومت سفاح و منصور عباسی 25…

 • تحقیق در مورد كليدهاي قدرت گازي

  تحقیق در مورد كليدهاي قدرت گازي تحقیق, تحقیق در مورد كليدهاي قدرت گازي, دانلود تحقیق در مورد كليدهاي قدرت گازي, قدرت, كليدهاي, كليدهاي قدرت گازي, گازي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كليدهاي قدرت گازي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص

  تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص, ص, علمی, مديريت, مديريت علمی 12 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت…

 • تحقیق در مورد کج پشتی

  تحقیق در مورد کج پشتی پشتی), تحقیق, تحقیق در مورد کج پشتی, دانلود تحقیق در مورد کج پشتی, کج, کج پشتی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کج پشتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری مشترک, سرمایه, صند, صندوقهای, گذاری, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری مشترک, مشترک, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت در مورد شیمی دوم دبیرستان فصل دوم مبحث انواع یون و نامگذاری آنها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد شیمی دوم دبیرستان فصل دوم مبحث انواع یون و نامگذاری آنها (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت در مورد شیمی دوم دبیرستان فصل دوم مبحث جدول تناوبی (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد شیمی دوم دبیرستان فصل دوم…

 • پاورپوینت در مورد مراقبت و نگهداری از کودکان

  پاورپوینت در مورد مراقبت و نگهداری از کودکان از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مراقبت و نگهداری از کودکان, دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت و نگهداری از کودکان, کودکان, مراقبت, مراقبت و نگهداری از کودکان, مورد, نگهداری, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد باغهاي تاريخي اصفهان 26 ص

  تحقیق در مورد باغهاي تاريخي اصفهان 26 ص 26, اصفهان, باغهاي, باغهاي تاريخي اصفهان 26 ص, تاريخي, تحقیق, تحقیق در مورد باغهاي تاريخي اصفهان 26 ص, دانلود تحقیق در مورد باغهاي تاريخي اصفهان 26 ص, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تبلیغات 70 ص

  تحقیق در مورد تبلیغات 70 ص 70, تبلیغات, تبلیغات 70 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تبلیغات 70 ص, دانلود تحقیق در مورد تبلیغات 70 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تبلیغات 70 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد جوشكاري ترميت ( Thermit Welding ) 40 ص

  تحقیق در مورد جوشكاري ترميت ( Thermit Welding ) 40 ص (, ), 40, Thermit, Welding, تحقیق, تحقیق در مورد جوشكاري ترميت ( Thermit Welding ) 40 ص, ترميت, جوشكاري, جوشكاري ترميت ( Thermit Welding ) 40 ص, دانلود تحقیق…